Mūsų teikiamo ugdymo tikslas – padėti vaikui atsiskleisti ir tapti geriausiu žmogumi, kokiu tik jis gali būti.“

„ŠEIMŲ DARŽELIO“ TEIKIAMAS UGDYMAS

I. CHARAKTERIO UGDYMAS   

Šeimų darželis – pirmoji charakterio ugdymo įstaiga Lietuvoje, kuri, glaudžiai bendradarbiaudama su tėvais, ugdo gražiausias vaikų charakterio savybes, kurių pagrindas – dorybės. Dirbame pagal unikalią programą ir ugdome 24 charakterio savybes, kurios leidžia vaikui įgyti gerus įpročius ir tapti geriausiu savimi!

CHARAKTERIO SAVYBĖS: protingumas, kūrybingumas, pomėgis mokytis, sąžiningumas, drąsa, disciplina, įžvalgumas, komandinis darbas, grožios pajautimas, kritinis mąstymas, geranoriškumas, dėkingumas, lyderystė, atleidimas, entuziazmas, emocinis intelektas, dvasingumas, meilė, humoras, viltis.

II. „REGGIO EMILIA“ METODAS

VAIKAS – jis yra ugdymo centre. Vaikas save išreiškia daug būdų (kalba, piešimu, konstravimu, lipdymu, vaidyba…) – šiais būdais vaikai lavina savo intelektą, kūrybingumą, bendravimo įgūdžius, simbolinę raišką. Sudarome visas sąlygas vaikui atsiskleisti ir tobulėti.

APLINKA trečiasis pedagogas, todėl Vaiko aplinkoje gausų įvairių ir natūralių priemonių, su kuriomis vaikas gali kurti, bandyti, eksperimentuoti, pažinti gamtos reiškinius. Vaikai čia yra laisvi klysti ir pasitaisyti – visa tai virsta gražia ir naudinga patirtimi.

PEDAGOGAS – jis eina kartu su vaiku, kartu tyrinėja, atranda ir mokosi. Jis atidžiai klausosi ir stebi vaikų veiklą ir grupės augimą, skatina mąstyti ir bendradarbiauti. Ugdymo turinys yra dėliojamas atsižvelgiant į tai, kokius klausimus kelia vaikai, kas jiems įdomu ir naudinga.

TĖVAI – dalyvauja kuriant ugdymo programą, yra kviečiami įsitraukti į kasdienes veiklas ar ilgalaikius projektus.

III. YPATINGAS DĖMESYS MENINIAM UGDYMUI

Ypatingą dėmesį skiriame kūrybingumui, meniam vaikų žvilgsniui lavinti. Vaikai dalyvauja meniniuose projektose ir veiklose, rengia savo parodas ir koncertus.

IV. UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAS

Ikimokyklinio amžiaus vaikai yra labai imlūs kalboms. „Šeimų darželyje“ vyksta anglų k. ir ispanų k. užsiėmimai.

V. GEROJO GANYTOJO KATECHEZĖS

Dvasingumas – svarbi charakterio ir asmenybės dalis. Maldos ir katalikų tikėjimo vaikai yra mokomi pagal „Gerojo Ganytojo“ metodą. Tai Marijos Montessori pedagogika paremta katechezė, skirta ugdyti įvairaus amžiaus vaikus, pradedant nuo labai ankstyvo (3 metų) amžiaus. Mokymo programa yra paregta taip, kad atlieptų vaikų vidinius emocinius poreikius bei jų gebėjimą suvokti aplinką. Kiekvienam amžiaus tarpsniui skirta speciali aplinka, priemonės, Dievo Žodžio pateikimo bei įvedimo į maldą būdas.

VI. BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS (MENTORYSTĖ) 

Tėvai – mūsų dešinioji ranka. Mentorystės susitikimų metu duodame tėvams nuoseklų grįžtamąjį ryšį apie vaiką ir jo raidą, kartu keliame ugdymo tikslus ir stipriname tėvų ir vaikų ryšį, tarpusavio suptarimą ir draugystę.

VII. ILGAMETĖ PATIRTIS

Šeimų darželio“ siūlomo ugdymo modelio, paremto visapusišku asmenybės ugdymu, kūrėjai ir pradininkai yra iš Barselonos (Ispanijoje), kur 1969 m. buvo įkūrtas „Institució Familiar d’Educació“ (IFE) (www.institucio.org). Pastaroji institucija ir joje dirbantys asmenys šiuo metu vadovauja 13 ugdymo įstaigų Ispanijoje, o šis ugdymo modelis jau yra įgyvendinamas 38 pasaulio šalyse, kuriose iš viso veikia daugiau kaip 500 ugdymo įstaigų.