5 priežastys rinktis Šeimų darželį

Bendradarbiavimas su tėvais

Tėvai – svarbiausi savo vaikų ugdytojai ir įkvėpėjai. Sistemingai bendradarbiaudami su vaiko tėvais, padedame vaikui siekti tapti geriausiu savimi. Tam turime daug įrankių: rengiame reguliarius mentorystės susitikimus, teikiame nuoseklų grįžtamąjį ryšį apie vaiką, jo raidą ir progresą, organizuojame paskaitas bei kitas iniciatyvas tėvams ir pan.

Emocinis/socialinis intelektas bei charakterio ugdymas

Padedame vaikams pažinti save (savo sugebėjimus, savo ribas, ketinimus, motyvus, baimes ir norus) bei valdyti savo emocijas. Ugdome įpročius, siekiančius kiekvieno vaiko asmeninės brandos ir gerovės. Skatiname asmeninę ir socialinę atsakomybę, supratimą, pagarbą, dosnumą, bendradarbiavimą, komandinį darbą ir kitas dorybes/charakterio savybes. Tokiu būdu siekiame ruošti vaikus gyvenimui visuomenėje, kur jie gebėtų suprasti kitus ir veiksmingai veikti su jais.

Ankstyvas vaiko lavinimas

Nuo pačių mažiausiųjų (2 m) visi vaikai gauna į jų amžių orientuotą patyriminį visapusišką ugdymą. Ugdymo programa, tyrinėti kviečianti aplinka ir priemonės specialiai sukurtos tam, kad skatintų natūralų vaikų smalsumą ir vystymąsi visose srityse. 

Dėmesys meniniam ugdymui

Vaikas turi “šimtą kalbų, šimtą būdų girdėti, žavėtis, save išreikšti”. Per kūrybą vaikas išreiškia savo individualumą, gauna žinių apie supantį pasaulį. Kiekvienas vaikas yra unikalus ir pagrindinis savo augimo veikėjas, o aplinka – edukacinis tarpininkas, siūlantis naujas erdves, skatinančias veikti. Skirdami dėmesio meninėms veikloms, suteikiame erdvę vaikams skleistis.

Individualizuotas požiūris į kiekvieną vaiką

Mokytojai žvelgia į kiekvieną vaiką asmeniškai, užmezga ir puoselėja draugišką, pasitikėjimu ir pagarba grįstą santykį. Tai leidžia vaikui jaustis mylimam, priimtam, suprastam, teikia saugumo jausmą, padeda vaikui augti ir skleistis.