MISIJA

Glaudžiai bendradarbiaujant su tėvais, padėti kiekvienam vaikui atsiskleisti ir ugdyti tokį charakterį, kurio pagalba jie augtų laimingais asmenimis, galinčiais sąlygoti teigiamus pokyčius savo aplinkoje bei pasaulyje.

VIZIJA

Laiminga, energijos ir džiaugsmo pilna bei nuolat tobulėjanti ugdymo įstaiga, turinti labai aukštą ivertinimą ir pripažinimą, kurioje kiekvienas (vaikas, mokytojai, tėvai) yra skatinamas būti geriausiu savimi.

VERTYBĖS

Mūsų vertybės pagrįstos krikščionišku humanizmu:
• Dėmesiu visiems žmonėms ir jų ugdymui per meilę, pagarbą ir solidarumą.
• Asmens vientisumu bei autonomija, atsakingu laisvės ir valios naudojimu skatinant nenutrūkstamai tobulėti.
• Gerai ir su iniciatyva atliktu darbu, pastangomis, atvirumu kitiems ir tarnystės dvasia dėl nuoširdumo, ištikimybės ir nuolankumo.
• Optimizmo, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo atmosfera.

ĮKVĖPIMAS

„Norime, kad mūsų vaikai būtų laisvi ir atsakingi, atviri ir darbštūs, kad iš jų subręstų tokie asmenys, kurie sąlygos teigiamus pokyčius visuomenėje.“

Šeimų darželį įkūrė šeimos ir pedagogai, kurie norėjo vaikams tokios ugdymo įstaigos, kur būtų lavinami ne tik vaiko talentai ir gebėjimai, bet vaikai būtų ugdomi visapusiškai, o ypatingas dėmesys būtų skiriamas vaiko charakteriui (dorybėms) ugdyti. Doros lyderystės (gražiausių charakterio savybių) ugdymas padeda vaikui tapti geriausiu savimi ir būti laimingu.
Mus taip pat įkvėpė Šv. Josemaria, „Opus Dei“ steigėjo, mokymas apie laimingas šeimas ir apie tėvų vaidmenį būnant pirmaisiais ir svarbiausiais savo vaikų ugdytojais. Kuriame tokią įstaigą, kuri būtų atrama, pagalba ir įkvėpimas tėvams vaikų ugdymo ir šeimos santykių puoselėjimo klausimais. Tikime, kad tėvai yra geriausi savo vaikų ugdytojai ir įkvepėjai, kuriuos tereikia pastiprinti ir lydėti!

APLINKA

Aplinka „Šeimų darželyje“ primena namų aplinką. Natūralios spalvos, didelės, erdvios ir šviesios grupės, kurios įrengtos pagal „Reggio Emilia“ metodą taip, kad yra suskirstytos įvairiomis dirbtuvėmis (menų, konstravimo, pasaulio pažinimo, kalbos ir kt.), kuriose vaikai gali laisvai ir nevaržomai tyrinėti, mokytis, kurti, atrasti. Taip pat turime savo lauko aplinką – aptvertą lauko aikštelę, kurioje vaikai saugiai ir turiningai leidžia lauko laiką.

UGDYMO TURINYS

„Šeimų darželyje“ dirbame pagal Birminghamo universiteto parengtą Charakterio ugdymo programą ir ugdome šias dorybes ir gražiausias charakterio savybes (socialinio ir emocinio intelekto, doros lyderystės pagrindus): protingumą, smalsumą, atkaklumą, meilę, viltį, drąsą, kūrybingumą, komandinį darbą, tvirtumą, pagarbą, pilietiškumą, kritinį mąstymą, mokėjimą priimti sprendimus ir kt.
„Šeimų darželyje“ dirbame taip, kad vaikai turėtų visus reikiamus įrankius savo kompetencijų ir įgūdžių vystymui, išmoktų sutarti ir bendrauti su visais turėdami atvirą ir pozityvų požiūrį į žmones ir į gyvenimą. Savo darbe vadovaujamės “Reggio Emilia” ugdymo filosofijos principais, kuriais remiantis siekiame užsibrėžtų ugdymo tikslų.

MŪSŲ TĖVAI

Tėvų ryšys su ugdymo įstaiga mums yra labai svarbus ir sudaro mūsų ugdymo pagrindą. Turime įrankių, kurie mums padeda būti nuolatiniame ryšyje su vaiko tėvais ir efektyviai bendradarbiauti:
– Kasdienis asmeninis kontaktas ir ryšys su tėvais, taip pat bendravimas per darželio ELIIS programą.
– Tris kartus per mokslo metus vyksta mentorystės susitikimai, kurių metu aptariame vaiko raidą, pažangą, išsikeliame ugdymo tikslus ir pasidaliname ugdymo atsakomybėmis.
– Esame pagalba ir įkvėpimas tėvams jų tėvystės kelionėje – rengiame įvairias iniciatyvas ir programas, skirtas tėvams apie tarpusavio santykių puoselėjimą, vaikų ugdymo praktinius niuansus.
– Savaitės pradžioje dalinamės su tėvais savaitės veiklos planais, o savaitės pabaigoje siunčiame laiškus (grįžtamasis ryšis) apie praėjusią savaitę su įžvalgomis apie kiekvieną vaiką.